چند می‌گیری نگهش داری؟!

Published on :

. شاید همین الان هم باشند کسانی که باورشان نشود این روزها برای ثبت نام مهدکودک برای بچه های سه تا شش ساله به اضافه ی فوق برنامه ها و موارد جانبی به طور متوسط چیزی در حدود یک میلیون تومان برای نه ماه باید پرداخت. مبلغی که تا چند […]