زنگ‌های این مدارس برای پول به صدا در می‌آیند

Published on :

. نفس‌های خرداد که به شماره می‌افتد، با تمام شدن امتحانات دانش آموزان، بازار ثبت نام مدارس داغ می‌شود؛ گرچه بسیاری از مدارس غیرانتفاعی ثبت نامها و آزمون‌های ورودیشان را از اردیبهشت ماه آغازکرده‌اند و حتی پیش ثبت نام برخی مدارس در اسفند سال گذشته انجام شده است. از حیاط […]