آقای غول! بابام رو بخور، اون هم با سس

Published on :

. دروغ چرا؟! کتاب را فقط و فقط به خاطر عنوان خلاقانه ی “بابای من با سس خوشمزه است” و تصویرهای زیبای روی جلد خریدم. آن قدر ظاهر کتاب و اسم آن جذاب بود که حتی به فکرم نرسید کتاب را باز کنم و چند صفحه ای بخوانم. کتاب را […]

توجه توجه: حال ادبیات کودک و نوجوان خوب نیست!

Published on :

. اگر ادبیات کودک و نوجوان را نوشته ها و سروده‌هایی بدانیم که با این گروه سنی مرتبط است، می‌بینیم که این بخش از ادبیات در کشور ما قدمت زیادی دارد؛ این قدمت وقتی بیشتر خودنمایی می‌کند که بدانیم یک بخش بزرگ از ادبیات کودک و نوجوان‌مان را فرهنگ شفاهی […]