خطر! «پو» در کمین ماست

Published on :

. چه کسی فکرش را می کرد که یک موجود قهوه ای عجیب و غریب با چشمهای بزرگ که روی صفحه ی تبلت یا گوشی آرام ایستاده و نگاهمان می کند، یک روز برایمان جان بگیرد و رسیدگی به او بشود یکی از بزرگترین دغدغه ها و همه فکر و […]

فرآیند تبدیل خارش کف دست به پول بادآورده!

Published on :

. برای خیلی‌هایمان پیش آمده که از گذشتگانمان، مادربزرگ و پدربزرگ و حتی مادر و پدرمان چیزهایی شنیده باشیم و مقید به رعایت اصولی شده باشیم که هرگز دلیلش را نپرسیده‌ایم و نمی‌دانیمشان. قوانینی که انگار رعایت نکردنشان از گناه کبیره بدعقوبت‌تر است و عقوبتش در همین دنیا، آن‌هم در […]