غیبگویی از گذشته، حال و آینده؛ پنجاه هزار تومان!/ در بساط فالگیران چه می گذرد؟

Published on :

. هر چه اصرار می کنم فایده ندارد. برای گرفتن وقت، خودم نمی توانم مستقیم با فالگیر همصحبت شوم و باید این پروسه از طریق معرف شروع شود. اگر پایتان به این مسئله یعنی فال و فالگیری باز شده باشد، حتما می دانید که اولین، بزرگترین و مهمترین مرحله، مرحله […]

خصوصی‌ترین لحظه‌هایم برای تو!

Published on :

. با اینکه عمر شبکه‌های اجتماعی از یک دهه تجاوز نمی‌کند، اما به تمامی ابعاد و عرصه‌های زندگی استفاده‌کنندگانشان ورود کرده و شده عضوی تأثیرگذار در زندگی شخصی، کاری و خانوادگی‌شان. یکی از آسیب‌های این عضو جدید، خودمانی شدنش با ماست و اینکه همه‌جوره با او راحتیم! گزارشم از آسیب […]