روزنوشت ۲۰

Published on :

. حمید آخوندی را با این که سالها با پدر دوست بود یکی دوبار بیشتر از نزدیک ندیدم. آخرین بار دو سه سال پیش بود که به خواست پدر، با او درباره ناگفته های برنامه “صندلی داغ” به گفتگو نشستم.  این تهیه کننده سینما خاطرات زیاد و جالبی داشت. هم […]